Prawo do odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


CPB Columen s.c.
ul. Hutnika 5, 41-300 Dąbrowa Górnica
SKLEP INTERNETOWY: http://columen.pl/
biuro@columen.pl

Ja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu 

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data zawarcia umowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / - data odbioru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[imię i nazwisko] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[adres] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[data]